Μαθηματικά / Γ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Αριθμοί μέχρι 1.000
  Σεπτέμβριος

 • Προσθέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.
  Σεπτέμβριος

 • Γεωμετρικά σχήματα και στερεά σώματα
  Σεπτέμβριος

 • Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (Ι)
  Σεπτέμβριος

 • Πολλαπλασιασμός, προπαίδεια (ΙΙ)
  Σεπτέμβριος

 • Πολλαπλασιασμός και διαίρεση.
  Οκτώβριος

 • Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 1.
  Οκτώβριος

 • Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά
  Οκτώβριος

 • Στερεά σώματα – Αναπτύγματα.
  Οκτώβριος

 • Αφαιρέσεις διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
  Οκτώβριος

 • Πολλαπλασιασμός διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό.
  Οκτώβριος

 • Προβλήματα
  Νοέμβριος