Μελέτη Περιβάλλοντος / Γ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Ζούμε μαζί και συνεργαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον.
  Σεπτέμβριος

 • Για να ζούμε μαζί χρειαζόμαστε κανόνες
  Σεπτέμβριος

 • Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα
  Σεπτέμβριος

 • Ενημερωνόμαστε: Ποιοι αποφασίζουν και τι αποφασίζουν
  Σεπτέμβριος

 • Εκλογές στο Δήμο
  Οκτώβριος

 • Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα
  Οκτώβριος

 • Χωριά και Πόλεις του τόπου μας
  Οκτώβριος

 • Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου
  Οκτώβριος

 • Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον
  Οκτώβριος

 • Ο χάρτης, μία εικόνα του τόπου μας
  Νοέμβριος

 • Ένας χάρτης μας πληροφορεί
  Νοέμβριος

 • Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)
  Νοέμβριος