Αγγλικά / Δ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • A new student in class
  Σεπτέμβριος

 • My timetable
  Σεπτέμβριος

 • This is my school
  Σεπτέμβριος

 • Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της πρώτης ενότητας
  Σεπτέμβριος

 • My favourite sport
  Οκτώβριος

 • Have you got a hobby?
  Οκτώβριος

 • The Olympic Games
  Οκτώβριος

 • Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της δεύτερης ενότητας
  Οκτώβριος

 • My country
  Νοέμβριος

 • My city
  Νοέμβριος

 • Let΄s talk about Greece
  Νοέμβριος

 • Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1,2 και 3 της τρίτης ενότητας
  Νοέμβριος