Μαθηματικά / Δ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Θυμάμαι ότι έμαθα από την Γ τάξη.
  Σεπτέμβριος

 • Διαχειρίζομαι αριθμούς έως το 10.000.
  Σεπτέμβριος

 • Γνωρίζω τους αριθμούς έως το 20.000
  Σεπτέμβριος

 • Αναλύω και συγκρίνω αριθμούς ως το 20.000.
  Σεπτέμβριος

 • Μαθαίνω για τα πολύγωνα.
  Σεπτέμβριος

 • Οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών.
  Οκτώβριος

 • Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες.
  Οκτώβριος

 • Προσθέτω και αφαιρώ.
  Οκτώβριος

 • Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους.
  Οκτώβριος

 • Επιλύω προβλήματα.
  Οκτώβριος

 • Πολλαπλασιάζω και διαιρώ.
  Οκτώβριος

 • Διαιρώ με διάφορους τρόπους.
  Νοέμβριος