Μελέτη Περιβάλλοντος / Δ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Πρώτη γνωριμία με την Ελλάδα
  Σεπτέμβριος

 • Γνωρίζουμε καλύτερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε.
  Σεπτέμβριος

 • Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας: Μια άλλη ματιά στα γεωγραφικά διαμερίσματα
  Σεπτέμβριος

 • Ο τόπος μας: Τα φυσικά χαρακτηριστικά του
  Οκτώβριος

 • Ο τόπος μας: Ο τρόπος ζωής άλλοτε και τώρα
  Οκτώβριος

 • Ο τόπος μας: Μέρη με ιστορία
  Οκτώβριος

 • Σημαντικά έργα
  Οκτώβριος

 • Πώς κατασκευάζεται ένα έργο
  Οκτώβριος

 • Πώς ένα σημαντικό έργο αλλάζει τη ζωή μας;
  Οκτώβριος

 • Ο πολιτισμός των Ελλήνων
  Νοέμβριος

 • Η παράδοσή μας: όσα έφτασαν σε μας από παλιά
  Νοέμβριος

 • Ένας διάλογος με τον πολιτισμό
  Νοέμβριος