Αγγλικά / Ε Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Do you like computers?
  Σεπτέμβριος

 • Internet friends
  Σεπτέμβριος

 • The United Kingdom
  Σεπτέμβριος

 • Επαναληπτικό διαγώνισμα των μαθημάτων 1, 2 και 3 της πρώτης ενότητας
  Σεπτέμβριος

 • School life and feelings
  Οκτώβριος

 • Halloween
  Οκτώβριος

 • Talking about habits – good and bad
  Οκτώβριος

 • Customs around the world
  Οκτώβριος

 • Επαναληπτικό διαγώνισμα των μαθημάτων 1, 2 και 3 της δεύτερης ενότητας
  Οκτώβριος

 • The place we live in
  Νοέμβριος

 • “How can I get to…?”
  Νοέμβριος

 • Talking about a town in Greece
  Νοέμβριος