Θρησκευτικά / Ε Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Ο αγώνας στο σχολείο.
  Σεπτέμβριος

 • Αγωνιζόμαστε με χαρούμενη διάθεση.
  Σεπτέμβριος

 • Οι μαθητές του Χριστού προετοιμάζονται για αγώνες.
  Σεπτέμβριος

 • Κριτήριο αξιολόγησης ενότητας 1.3
  Σεπτέμβριος

 • Αγώνας με τη δύναμη της αγάπης.
  Οκτώβριος

 • Επιμονή και υπομονή στον αγώνα.
  Οκτώβριος

 • Αγώνας να μοιραζόμαστε τα αγαθά μας με τους άλλους.
  Οκτώβριος

 • Οι Απόστολοι συνεχίζουν τον αγώνα του Χριστού.
  Οκτώβριος

 • Ο Στέφανος: Πρωταγωνιστής και Πρωτομάρτυρας.
  Νοέμβριος

 • Οι Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες. Μαρτύριο με εκπληκτική κατάληξη.
  Νοέμβριος

 • Ένας νέος και τρία παιδιά μάρτυρες Α’& Β’.
  Νοέμβριος

 • Νεομάρτυρες.
  Δεκέμβριος