Ιστορία / Ε Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Α΄ κεφάλαιο - 1η ενότητα - Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες
  Σεπτέμβριος

 • Α κεφάλαιο - 2η ενότητα - Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους
  Σεπτέμβριος

 • Α΄ κεφάλαιο - 3η ενότητα - Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου
  Σεπτέμβριος

 • Α΄ κεφάλαιο - 4η ενότητα - Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη
  Οκτώβριος

 • Β΄ κεφάλαιο - 5η ενότητα - Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας
  Οκτώβριος

 • Β κεφάλαιο - 6η ενότητα - Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
  Οκτώβριος

 • Β κεφάλαιο - 7η ενότητα - Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης
  Οκτώβριος

 • Β κεφάλαιο - 8η ενότητα - Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία
  Οκτώβριος

 • B κεφάλαιο - 9η ενότητα - Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε ανατολική και δυτική
  Νοέμβριος

 • Β κεφάλαιο - 10η ενότητα - Το Παλάτι, Ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι
  Νοέμβριος

 • B κεφάλαιο - 11η ενότητα - Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
  Νοέμβριος

 • 2o κεφάλαιο - 12η ενότητα - Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο
  Νοέμβριος