Μαθηματικά / Ε Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Υπενθύμιση Δ τάξης – Α΄ μέρος ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Σεπτέμβριος

 • Υπενθύμιση Δ τάξης – Β΄ μέρος ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Σεπτέμβριος

 • Πως λύνουμε ένα πρόβλημα. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Σεπτέμβριος

 • Οι φυσικοί αριθμοί. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Σεπτέμβριος

 • Η άξια θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Σεπτέμβριος

 • Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Οκτώβριος

 • Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Οκτώβριος

 • Επαναληπτικό 1: Κεφάλαια 1 - 7. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Οκτώβριος

 • Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Οκτώβριος

 • Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Οκτώβριος

 • Πολλαπλάσια και διαιρέτες. ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Οκτώβριος

 • Κριτήρια διαιρετότητας
  Νοέμβριος