Μαθηματικά / Ε Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Υπενθύμιση Δ τάξης
  Σεπτέμβριος

 • Υπενθύμιση οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000
  Σεπτέμβριος

 • Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000
  Σεπτέμβριος

 • Αξία θέσης ψηφίου στους μεγάλους αριθμούς
  Σεπτέμβριος

 • Υπολογισμοί με μεγάλους αριθμούς
  Σεπτέμβριος

 • Επίλυση προβλημάτων.
  Οκτώβριος

 • Επαναληπτικό 1.
  Οκτώβριος

 • Δεκαδικά κλάσματα – δεκαδικοί αριθμοί.
  Οκτώβριος

 • Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς.
  Οκτώβριος

 • Προβλήματα με δεκαδικούς.
  Οκτώβριος

 • Η έννοια της στρογγυλοποίησης.
  Οκτώβριος

 • Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών.
  Νοέμβριος