Μαθηματικά / Νηπιαγωγείο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Βασικά επίπεδα γεωμετρικά σχήματα
  Σεπτέμβριος

 • Ομαδοποίηση γεωμετρικών σχημάτων
  Σεπτέμβριος

 • Γεωμετρικά μοτίβα
  Σεπτέμβριος

 • Σύνθεση και ανάλυση επίπεδων σχημάτων σε άλλα σχήματα
  Οκτώβριος

 • Αναγνώριση στερεών γεωμετρικών σχημάτων και χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων
  Οκτώβριος

 • Αντιστοιχία στερεών-επίπεδων σχημάτων
  Οκτώβριος

 • Αναγνώριση κατευθύνσεων πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά
  Νοέμβριος

 • Αναγνώριση κατευθύνσεων εμπρός, πίσω, ανάμεσα
  Νοέμβριος

 • Αναγνώριση κατευθύνσεων ψηλά, χαμηλά, δίπλα
  Νοέμβριος

 • Αναγνώριση κατευθύνσεων κοντά, μακριά, μέσα, έξω
  Νοέμβριος

 • Σύγκριση αντικειμένων βάσει μεγέθους
  Δεκέμβριος

 • Σύγκριση αντικειμένων βάσει βάρους
  Δεκέμβριος