Γαλλικά / ΣΤ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Les adjectifs numeraux (de 70 a 100) - Τα αριθμητικά (70 - 100)
  Σεπτέμβριος/Σεπτέμβριος

 • Decrire quelqu΄un - Περιγράφω κάποιον
  Οκτώβριος

 • Decrire le caractere de quelqu΄un - Περιγράφω το χαρακτήρα κάποιου
  Οκτώβριος

 • Les loisirs - le temps libre / ελεύθερος χρόνος (χόμπι)
  Νοέμβριος

 • L heure - les moments de la journee / Ωρα - χρονικές περίοδοι ημέρα
  Νοέμβριος

 • Exprimer la quantite - Εκφράζω την ποσότητα
  Νοέμβριος

 • Le corps humain - Το ανθρώπινο σώμα
  Δεκέμβριος

 • Liens de parente - οικογενειακοί δεσμοί
  Δεκέμβριος

 • Les nationalites - Οι εθνικότητες
  Δεκέμβριος

 • Les animaux sauvages -Τα άγρια ζώα
  Δεκέμβριος

 • Les moyens de trasport - Μέσα μεταφορας
  Ιανουάριος

 • Voyages - Lieux de vacances / Ταξίδια - Διακοπές
  Ιανουάριος