Γεωγραφία / ΣΤ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης
  Σεπτέμβριος

 • Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης
  Σεπτέμβριος

 • Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης
  Σεπτέμβριος

 • Ο άξονας και η περιστροφή της Γης – Ημέρα και Νύχτα
  Σεπτέμβριος

 • Η περιφορά της Γης – Οι εποχές
  Οκτώβριος

 • Το ηλιακό μας σύστημα
  Οκτώβριος

 • Η Γη ως ουράνιο σώμα (επανάληψη 1ου κεφαλαίου)
  Οκτώβριος

 • Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών
  Οκτώβριος

 • Ωκεανοί και θάλασσες
  Οκτώβριος

 • Η ατμόσφαιρα
  Οκτώβριος

 • Οι κλιματικές ζώνες της Γης
  Οκτώβριος

 • Ζώνες Βλάστησης
  Νοέμβριος