Γλώσσα / ΣΤ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • 1η ενότητα - 1η υποενότητα Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
  Σεπτέμβριος

 • 1η ενότητα - 2η υποενότητα Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα
  Σεπτέμβριος

 • 2η ενότητα - 1η υποενότητα Κατοικία
  Οκτώβριος

 • 2η ενότητα - 2η υποενότητα Κατοικία
  Οκτώβριος

 • 2η ενότητα - 3η υποενότητα Κατοικία
  Οκτώβριος

 • 3η ενότητα - επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940
  Οκτώβριος

 • 4η ενότητα - Διατροφή
  Νοέμβριος

 • 5η ενότητα - Το Πολυτεχνείο
  Νοέμβριος

 • 6η ενότητα - Η ζωή σε άλλους τόπους
  Νοέμβριος

 • 7η ενότητα - Η ζωή έξω από την πόλη
  Δεκέμβριος

 • 8η ενότητα - Χριστούγεννα
  Δεκέμβριος

 • 9η ενότητα - Συσκευές
  Ιανουάριος