Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή / ΣΤ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Η οικογένεια, τα μέλη και οι μεταξύ τους σχέσεις
  Σεπτέμβριος

 • Ρόλοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της οικογένειας
  Σεπτέμβριος

 • Δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια
  Σεπτέμβριος

 • Το εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολείο
  Οκτώβριος

 • Ένα σχολείο για όλους
  Οκτώβριος

 • Η εκκλησία της Ελλάδος
  Οκτώβριος

 • Άλλα θρησκεύματα στην Ελλάδα
  Οκτώβριος

 • Οι Δήμοι στην Ελλάδα
  Νοέμβριος

 • Οργάνωση – Διοίκηση των Δήμων
  Νοέμβριος

 • Οι εκλογές στο Δήμο
  Νοέμβριος

 • Η Οικονομική Οργάνωση των Δήμων
  Νοέμβριος

 • Οργανωμένες Ομάδες, Σύλλογοι
  Δεκέμβριος