Μαθηματικά / ΣΤ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Φυσικοί αριθμοί
  Σεπτέμβριος

 • Δεκαδικοί αριθμοί
  Σεπτέμβριος

 • Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα.
  Σεπτέμβριος

 • Σύγκριση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
  Σεπτέμβριος

 • Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
  Σεπτέμβριος

 • Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
  Σεπτέμβριος

 • Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών.
  Σεπτέμβριος

 • Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις.
  Οκτώβριος

 • Λύνω σύνθετα προβλήματα των τεσσάρων πράξεων.
  Οκτώβριος

 • Η χρήση του υπολογιστή τσέπης.
  Οκτώβριος

 • Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών.
  Οκτώβριος

 • Διαιρέτες ενός αριθμού – Μ.Κ.Δ. αριθμών.
  Οκτώβριος