Μαθηματικά / Α Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (||).
  Νοέμβριος

 • Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων.
  Νοέμβριος

 • Προβλήματα.
  Νοέμβριος

 • Επαναληπτικό Μάθημα
  Νοέμβριος

 • Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20.
  Νοέμβριος

 • Αθροίσματα μέχρι το 10.
  Δεκέμβριος

 • Οι τακτικοί αριθμοί – Τα διπλά αθροίσματα.
  Δεκέμβριος

 • Τα νομίσματα μέχρι το 10.
  Δεκέμβριος

 • Προσθετική ανάλυση αριθμών από το 6 μέχρι το 10.
  Δεκέμβριος

 • Προβλήματα.
  Δεκέμβριος

 • Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 3
  Δεκέμβριος

 • Οι αριθμοί μέχρι το 50.
  Ιανουάριος