Μελέτη Περιβάλλοντος / Β Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Από το χθες στο σήμερα. Στο χωριό και στην πόλη
  Νοέμβριος

 • Μαθαίνω να προσανατολίζομαι
  Νοέμβριος

 • Πώς μετράω τον χρόνο;
  Δεκέμβριος

 • Η γιαγιά θυμάται. Αλλαγές μέσα στον χρόνο
  Δεκέμβριος

 • Δικαίωμα στη ζωή. Δικαίωμα στην ειρήνη
  Δεκέμβριος

 • Εμείς και τα ζώα. Πώς αναπτύσσεται ένα ζώο.
  Ιανουάριος

 • Τα ζώα φροντίζουν τα μικρά τους. Οι φωλιές των ζώων.
  Ιανουάριος

 • Τα είδη των ζώων
  Ιανουάριος

 • Τα ζώα προσαρμόζονται στο περιβάλλον
  Ιανουάριος

 • Πώς αναπτύσσονται τα φυτά;
  Φεβρουάριος

 • Είδη των φυτών
  Φεβρουάριος

 • Τι προσφέρουν τα φυτά
  Φεβρουάριος