Μαθηματικά / Γ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 2.
  Νοέμβριος

 • Αριθμοί μέχρι το 3.000.
  Νοέμβριος

 • Προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών
  Νοέμβριος

 • Χαράξεις με διαβήτη και χάρακα. Ορθές γωνίες.
  Νοέμβριος

 • Πολλαπλασιασμοί.
  Νοέμβριος

 • Διαιρέσεις.
  Δεκέμβριος

 • Προβλήματα.
  Δεκέμβριος

 • Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 3.
  Δεκέμβριος

 • Εισαγωγή στα κλάσματα.
  Δεκέμβριος

 • Οι κλασματικές μονάδες.
  Ιανουάριος

 • Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί.
  Ιανουάριος

 • Ισοδύναμα κλάσματα.
  Ιανουάριος