Μελέτη Περιβάλλοντος / Γ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Τρένα, Αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα άλλοτε και τώρα
  Νοέμβριος

 • Τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς τη ζωή μας
  Νοέμβριος

 • Κυκλοφορούμε με ασφάλεια
  Δεκέμβριος

 • Τα φυτά του τόπου μας (α)
  Δεκέμβριος

 • Τα φυτά του τόπου μας (β)
  Δεκέμβριος

 • Ο βλαστός, τα φύλλα και οι ρίζες των φυτών. Κατηγορίες των φυτών.
  Δεκέμβριος

 • Τα φυτά και το περιβάλλον τους
  Ιανουάριος

 • Κατοικίδια ζώα
  Ιανουάριος

 • Αγρίμια και πουλιά του βουνού και του δάσους
  Ιανουάριος

 • Τα ζώα της θάλασσας
  Ιανουάριος

 • Τα ζώα του γλυκού νερού
  Ιανουάριος

 • Ένα ζωάκι γεννιέται
  Ιανουάριος