Ιστορία / Δ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • 2η ενότητα - 13ο κεφάλαιο - Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος
  Νοέμβριος

 • 2η ενότητα - 14ο κεφάλαιο - Ο Κλεισθένης θεμελιώνει τη δημοκρατία
  Νοέμβριος

 • 3η ενότητα - 15ο κεφάλαιο - Το περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας
  Δεκέμβριος

 • 3η ενότητα - 16ο κεφάλαιο - Ο περσικός κίνδυνος
  Δεκέμβριος

 • 3η ενότητα - 17ο κεφάλαιο - Η μάχη των Θερμοπυλών
  Δεκέμβριος

 • 3η ενότητα - 18ο κεφάλαιο - Η ναυμαχία της Σαλαμίνας
  Δεκέμβριος

 • 3η ενότητα - 19ο κεφάλαιο - Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης
  Ιανουάριος

 • 3η ενότητα - 20ο κεφάλαιο - Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη
  Ιανουάριος

 • 3η ενότητα - 21ο κεφάλαιο - Το πολίτευμα και η κοινωνία της Αθήνας στα χρόνια του Περικλή
  Ιανουάριος

 • 3η ενότητα - 22ο κεφάλαιο - Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων
  Ιανουάριος

 • 3η ενότητα - 23ο κεφάλαιο - Ο χρυσός αιώνας της τέχνης
  Φεβρουάριος

 • 3η ενότητα - 24ο κεφάλαιο - Η Αθήνα γίνεται σχολείο της Ελλάδας
  Φεβρουάριος