Ιστορία / Ε Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • 3ο κεφάλαιο - 13η ενότητα - Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
  Νοέμβριος

 • 3ο κεφάλαιο - 14η ενότητα - Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη "στάση του νίκα"
  Δεκέμβριος

 • 3ο κεφάλαιο - 15η ενότητα - Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής
  Δεκέμβριος

 • 3ο κεφάλαιο - 16η ενότητα - Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας
  Δεκέμβριος

 • 4ο κεφάλαιο - 17η ενότητα - Οι γείτονες των Βυζαντινών
  Δεκέμβριος

 • 4o κεφάλαιο - 18η ενότητα - Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου
  Ιανουάριος

 • 4o κεφάλαιο - 19η ενότητα - Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες
  Ιανουάριος

 • 4ο κεφάλαιο - 20η ενότητα - Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες
  Ιανουάριος

 • 4ο κεφάλαιο - 21η ενότητα - Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους
  Ιανουάριος

 • 4o κεφάλαιο - 22η ενότητα - Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους
  Φεβρουάριος

 • 5o κεφάλαιο - 23η ενότητα - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
  Φεβρουάριος

 • 5o κεφάλαιο - 24η ενότητα - Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς
  Φεβρουάριος