Φυσικά / Ε Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται
  Νοέμβριος

 • Το θερμόμετρο
  Δεκέμβριος

 • Θερμοκρασία-Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές
  Δεκέμβριος

 • Τήξη και πήξη
  Δεκέμβριος

 • Εξάτμιση και συμπύκνωση
  Δεκέμβριος

 • Βρασμός
  Ιανουάριος

 • Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά
  Ιανουάριος

 • Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά
  Ιανουάριος

 • Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια
  Ιανουάριος

 • Στατικός Ηλεκτρισμός
  Φεβρουάριος

 • Το ηλεκτροσκόπιο
  Φεβρουάριος

 • Πότε ανάβει το λαμπάκι;
  Φεβρουάριος