Μαθηματικά / Νηπιαγωγείο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Σύγκριση αντικειμένων βάσει ύψους
  Δεκέμβριος

 • Σύγκριση αντικειμένων βάσει μήκους
  Ιανουάριος

 • Σύγκριση αντικειμένων βάσει επιφάνειας και όγκου
  Ιανουάριος

 • Ο αριθμός 1
  Ιανουάριος

 • Ο αριθμός 2
  Φεβρουάριος

 • Ο αριθμός 3
  Φεβρουάριος

 • Ο αριθμός 4
  Φεβρουάριος

 • Ο αριθμός 5
  Φεβρουάριος

 • Ο αριθμός 6
  Μάρτιος

 • Ο αριθμός 7
  Μάρτιος

 • Ο αριθμός 8
  Μάρτιος

 • Ο αριθμός 9
  Απρίλιος