Μαθηματικά / Α Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Χάραξη γραμμών.
  Ιανουάριος

 • Μοτίβα
  Ιανουάριος

 • Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό.
  Ιανουάριος

 • Διάκριση των συμβολών «+» και «-».
  Ιανουάριος

 • Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό.
  Ιανουάριος

 • Το συμπλήρωμα.
  Φεβρουάριος

 • Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4
  Φεβρουάριος

 • Οργάνωση συλλογών – Αριθμοί μέχρι το 50.
  Φεβρουάριος

 • Μονάδες και δεκάδες (Ι).
  Φεβρουάριος

 • Αθροίσματα με πολλούς ορούς.
  Φεβρουάριος

 • Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί.
  Φεβρουάριος

 • Προβλήματα.
  Μάρτιος