Μαθηματικά / Γ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 4.
  Ιανουάριος

 • Προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς.
  Ιανουάριος

 • Προς τον πολλαπλασιασμό (Ι).
  Ιανουάριος

 • Προς τον πολλαπλασιασμό (ΙΙ).
  Φεβρουάριος

 • Ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού.
  Φεβρουάριος

 • Προβλήματα.
  Φεβρουάριος

 • Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 5.
  Φεβρουάριος

 • Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 10, 100 και το 1.000.
  Φεβρουάριος

 • Δεκαδικά κλάσματα.
  Φεβρουάριος

 • Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί.
  Φεβρουάριος

 • Δεκαδικοί αριθμοί.
  Μάρτιος

 • Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς.
  Μάρτιος