Ιστορία / Δ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • 3η ενότητα - 25ο κεφάλαιο - Αιτίες και αφορμές του πολέμου
  Φεβρουάριος

 • 3η ενότητα - 26ο κεφάλαιο - Οι κυριότερες φάσεις του πολέμου
  Φεβρουάριος

 • 3η ενότητα - 27ο κεφάλαιο - Η ηγεμονία της Σπάρτης
  Φεβρουάριος

 • 3η ενότητα - 28ο κεφάλαιο - Η Θήβα και η βοιωτική συμμαχία
  Μάρτιος

 • 3η ενότητα - 29ο κεφάλαιο - Η ηγεμονία της Θήβας
  Μάρτιος

 • 3η ενότητα - 30ο κεφάλαιο - Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη
  Μάρτιος

 • 3η ενότητα - 31ο κεφάλαιο - Ο Μέγας Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο
  Μάρτιος

 • 3η ενότητα - 32 κεφάλαιο - Η πορεία προς την Ινδία. Το τέλος της εκστρατείας
  Απρίλιος

 • 3η ενότητα - 33 κεφάλαιο - Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου
  Απρίλιος

 • 4η ενότητα - 34 κεφάλαιο - Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου
  Απρίλιος

 • 4η ενότητα - 35 κεφάλαιο - Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου
  Απρίλιος

 • 4η ενότητα - 36 κεφάλαιο - Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια
  Μάιος