Ιστορία / Ε Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • 5o κεφάλαιο - 25η ενότητα - Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του
  Φεβρουάριος

 • 5ο κεφάλαιο - 26η ενότητα - Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των Ελλήνων κλασσικών
  Φεβρουάριος

 • 5ο κεφάλαιο - 27η ενότητα - Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων
  Μάρτιος

 • 5ο κεφάλαιο - 28η ενότητα - Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα
  Μάρτιος

 • 6ο κεφάλαιο - 29η ενότητα - Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία
  Μάρτιος

 • 6ο κεφάλαιο - 30α ενότητα - Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
  Μάρτιος

 • 6ο κεφάλαιο - 30β ενότητα - Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
  Μάρτιος

 • 6ο κεφάλαιο - 30β ενότητα - Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης
  Μάρτιος

 • 6ο κεφάλαιο - 31 ενότητα - Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄, τον Παλαιολόγο
  Απρίλιος

 • 6ο κεφάλαιο - 32 ενότητα - Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή
  Απρίλιος

 • 6ο κεφάλαιο - 33 ενότητα - Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη
  Απρίλιος

 • 6ο κεφάλαιο - 34 ενότητα - Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα
  Απρίλιος