Μαθηματικά / Ε Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Συλλογή, οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Ιανουάριος

 • Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή. - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Ιανουάριος

 • Πιθανότητες - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Ιανουάριος

 • Επαναληπτικό 4: Κεφάλαια 22 - 24 - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Ιανουάριος

 • Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Ιανουάριος

 • Διάταξη δεκαδικών αριθμών - Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Φεβρουάριος

 • Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Φεβρουάριος

 • Πρόσθεση και αφαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Φεβρουάριος

 • Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Φεβρουάριος

 • Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Φεβρουάριος

 • Η έννοια του ποσοστού - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Φεβρουάριος

 • Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών - ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Φεβρουάριος