Μαθηματικά / Α Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 5
  Μάρτιος

 • Μονάδες και δεκάδες (ΙΙ).
  Μάρτιος

 • Γεωμετρικά σχήματα.
  Μάρτιος

 • Ο χρόνος.
  Μάρτιος

 • Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας.
  Μάρτιος

 • Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 6
  Μάρτιος

 • Χαράξεις, πάζλ και μωσαϊκά.
  Απρίλιος

 • Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών.
  Απρίλιος

 • Η πρόσθεση και η αφαίρεση ως αντίστροφες πράξεις – Η υπέρβαση της δεκάδας.
  Απρίλιος

 • Υπολογισμοί – Επιστροφή στην πεντάδα.
  Απρίλιος

 • Πρόσθεση και αφαίρεση – Διψήφιοι και μονοψήφιοι αριθμοί.
  Απρίλιος

 • Προβλήματα.
  Απρίλιος