Μαθηματικά / Γ Δημοτικού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διάλεξε Ενότητα

 • Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 6.
  Μάρτιος

 • Αριθμοί μέχρι το 7.000.
  Μάρτιος

 • Μέτρηση μάζας.
  Μάρτιος

 • Πάζλ, πλακόστρωτα και μωσαϊκά.
  Μάρτιος

 • Η συμμετρία.
  Μάρτιος

 • Προβλήματα.
  Απρίλιος

 • Επαναληπτικό μάθημα στην Ενότητα 7.
  Απρίλιος

 • Πολλαπλασιασμοί.
  Απρίλιος

 • Διαιρέσεις.
  Απρίλιος

 • Μοτίβα.
  Απρίλιος

 • Μέτρηση του χρόνου.
  Απρίλιος

 • Μέτρηση της επιφάνειας.
  Απρίλιος