Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τα Μαθηματικά του Νηπιαγωγείου.

Ημερομηνια: 28-11-2016

Η Γεωμετρία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας από μικρή ηλικία. Τα παιδιά έχουν φυσικό ενδιαφέρον να μάθουν για την Γεωμετρία. Η συστηματική διδασκαλία της Γεωμετρίας από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης επιτρέπει στα παιδιά να προετοιμάζονται καλύτερα για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς βοηθά στην αναπαράσταση και την περιγραφή του κόσμου μας με συστηματικό τρόπο.

Η εκπαιδευτική ομάδα της Teacherlnd θεωρεί πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε το φυσικό ενδιαφέρον τον παιδιών για την Γεωμετρία και ορμώμενοι από αυτό να τους οδηγήσουμε σε μια συστηματική διδασκαλία της.

Σας προτείνουμε ένα κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό για την αναγνώριση των γεωμετρικών σχημάτων και την χρήση συντεταγμένων για την περιγραφή της θέσης αντικειμένων. Η ενότητα αυτή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η διδασκαλία να περάσει από πέντε φάσεις:

  1. Της πληροφορίας. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα γεωμετρικά στερεά μέσα από μια διαδραστική  παρουσίαση σε Powerpoint και συζητούν με τον εκπαιδευτικό.
  2. Του καθοδηγούμενου προσανατολισμού. Τα παιδιά εμπλέκονται στην εξερεύνηση και στο χειρισμό των αντικειμένων μέσω των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο σχέδιο μαθήματος, έτσι ώστε να προσεγγίσουν τα στερεά γεωμετρικά σχήματα και την χρήση συντεταγμένων, μέσα από τον καθοδηγούμενο προσανατολισμό του εκπαιδευτικού.
  3. Της έκφρασης. Μόλις τα παιδιά αποκτήσουν εμπειρία για τα γεωμετρικά σχήματα και έχουν ήδη επικοινωνήσει με το δικό τους τρόπο, ο εκπαιδευτικός εισάγει τη μαθηματική ορολογία με την βοήθεια της παρουσίασης σε Powerpoint.
  4. Του ελευθέρου προσανατολισμού. Τα παιδιά απαντούν σε προβληματικές καταστάσεις, των οποίων ο συλλογισμός απαιτεί τη σύνθεση των εννοιών και των σχέσεων που τους απασχόλησαν σε προηγούμενες φάσεις. Τα φύλλα εργασίας της ενότητας περιέχουν τέτοια προβλήματα.
  5. Της ολοκλήρωσης. Στην τελευταία φάση τα παιδιά συνοψίζουν όλα αυτά που έμαθαν, τυποποιώντας έτσι τη γνώση τους. Στην φάση αυτή δίνουμε για ατομική εργασία σε κάθε παιδί το δεύτερο φύλλο εργασίας.

Το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας των Μαθηματικών του Νηπιαγωγείου θα το βρείτε εδώ.

Εδώ θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό για Project στο Νηπιαγωγείο.

Τα Αγγλικά για το Νηπιαγωγείο θα τα βρείτε εδώ.