Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Γαλλικά Ε Δημοτικού: Je porte une robe rose

Ημερομηνια: 08-01-2017

 

Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας είναι οι μαθητές:

-να γνωρίσουν και να αφομοιώσουν το βασικό λεξιλόγιο των ρούχων, το γένος κάθε λέξης,  το ρήμα porter και acheter που ξέρουν να κλίνουν αλλά και το ρήμα mettre,

- να κάνουν επανάληψη σε κάποια χρώματα,

- να δουν κάποια επίθετα που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε ρούχα όπως:beau, nouveau, chaud, préféré.

 

 

Χρησιμοποιούμε την παρουσίαση σε Powerpoint για την διδασκαλία του λεξιλογίου, τον επιθέτων και των ρημάτων. Στην συνέχεια μέσα από τις ασκήσεις του Φύλλου Εργασίας θα εμπεδώσουμε καλύτερα όσα διδαχτήκαμε. Στο Σχέδιο Μαθήματος περιγράφεται αναλυτικά η πορεία του μαθήματος, περιγράφονται ομαδικές δραστηριότητες, προτείνονται γαλλικά βίντεο με θέματα σχετικά με την ενότητα, διαδραστικά διαδικτυακά παιχνίδια και ένα γαλλικό λογοτεχνικό βιβλίο. Τέλος το μάθημα ολοκληρώνεται με το διασκεδαστικό εκπαιδευτικό κουίζ στην γαλλική γλώσσα.

Το εκπαιδευτικό υλικό για τα Γαλλικά της Ε Δημοτικού θα το βρείτε εδώ.