Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Είναι σημαντικό να ξέρω τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει ένα παιδί;

Ημερομηνια: 10-01-2017

Οι αισθήσεις (όραση, ακοή, κίνηση, αφή)  έχουν κυρίαρχο ρόλο στην πρόσληψη και επεξεργασία των πληροφοριών. Η αισθητηριακή προδιάθεση του ατόμου είναι εμφανής από πολύ νωρίς. Στην προσχολική ηλικία, τα νήπια μαθαίνουν νέα πράγματα, όταν τα βιώνουν (κιναισθητικά). Κατόπιν, νιώθουν την ανάγκη να αγγίξουν όσα αντικείμενα γύρω τους κινούν την περιέργειά τους (απτικά), ενώ τα παιδιά της σχολικής ηλικίας αρχίζουν να αναπτύσσουν μια ισχυρή προτίμηση για τα οπτικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος χώρου (οπτικά). Στην πρώιμη εφηβεία, πολλά παιδιά αρχίζουν να μαθαίνουν καλύτερα και να θυμούνται πιο εύκολα πληροφορίες που έχουν ακούσει (ακουστικά). Ωστόσο, η πλειοψηφία των παιδιών του Δημοτικού παραμένουν κιναισθητικά ή απτικά.

Εμείς στην Teacherland σας προτείνουμε ένα ερωτηματολόγιο που αποτελεί ένα άτυπο εργαλείο εκπαιδευτικής αξιολόγησης (vs. τα τυπικά διαγνωστικά εργαλεία) που στόχο έχει να εντοπίσει και να προσδιορίσει «το ατομικό στυλ μάθησης» κάθε παιδιού, ώστε αφενός να συνειδητοποιήσει το ίδιο ποιοι αισθητήριοι τρόποι (προτιμήσεις) μάθησης οδηγούν σε αποτελεσματικότερη αντίληψη και κατανόηση νέων πληροφοριών και αφετέρου να αξιοποιηθεί περαιτέρω ως βάση διαμόρφωσης καταλληλότερου τρόπου διδασκαλίας ή προγράμματος παρέμβασης. Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου αυτού βασίστηκε στις επιστημονικές θέσεις και τα μοντέλα των Fleming (2006), Prashnig (2005; 2006) και Νευρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού (NLP - Neuro Linguistic Programming), ενώ ακολούθησε την προτασιακή και παραγοντική δομή a) της online έκδοσης «The VA(R)K Questionnaire for younger people» (Fleming, 2006), β) της ξένης έκδοσης «Multiple Intelligence Questionnaire for Children» (Connell, 2005), γ) της ξένης έκδοσης «Accelerated Learning Questionnaire» (Rose, 1985). Το αξιολογικό αυτό εργαλείο αποτελείται από 13 προτάσεις (items) με τρεις εναλλακτικές απαντήσεις η καθεμία.  

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σκοπεύει να  βοηθήσει  κάθε παιδί, γονιό και εκπαιδευτικό να διακρίνεις τους κυρίαρχους από τους δευτερεύοντες αισθητήριους τρόπους με τους οποίους προτιμά ένα παιδί να προσλαμβάνει και να αφομοιώνει την καθημερινή εμπειρία, ώστε να προσαρμόζεται αποτελεσματικά σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα μέσα από την επιλογή κατάλληλων μαθησιακών στρατηγικών.

Μετά την ολοκλήρωση του τεστ ακολουθεί το αποτέλεσμα σε μορφή κυκλικού διαγράμματος, ενώ ταυτόχρονα δίνεται ένα κείμενο με πλήρη περιγραφή του στυλ μάθησης του παιδιού – ερωτόμενου. Τα αποτελέσματα του τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του παιδιού για την κατάλληλη προσαρμογή της διδασκαλίας και του τρόπου πρόσληψης της νέας γνώσης.

Μπορείτε να ξεκινήσετε το ηλεκτρονικό τεστ προσδιορισμού του ατομικού στυλ μάθησης  εδώ.