Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Αρχαία Ελληνικά για το Δημοτικό: Ένας σπλαχνικός τύραννος.

Ημερομηνια: 18-01-2017

Και ποιος δε θα ήθελα να γνωρίσει έναν καλόκαρδο τύραννο!!! Τυχερός στάθηκε ένας Αθηναίος αγρότης που απαλλάχτηκε από τη δυσβάσταχτη φορολογία του τυράννου Πεισίστρατου και τον ευγνωμονεί έως σήμερα για την ευσπλαχνία του! Η πράξη αυτή του τυράννου, συνοδεύεται από ένα εξαιρετικό διδακτικό υλικό λεξιλογικών και ετυμολογικών ασκήσεων Αρχαίων Ελληνικών για την Στ΄ Δημοτικού, καθώς και αξιολογότατες ιστορικές αναφορές στο συγκεκριμένο τύραννο και το μνημειακό έργο που άφησε στην Αθήνα κατά τη θητεία του. Προσοχή! Κυκλοφορεί συχνά στην αρχαία αγορά … ίσως τον συναντήσετε και εσείς κάπου!

Στο φύλλο εργασία της ενότητας 2, ο αγρότης μας αναζητά παράγωγες λέξεις του ρήματος «φέρω», εξοικειώνεται με τα ομόρριζα του ρήματος «εργάζομαι», σχηματίζει προτάσεις με λέξεις ομόρριζες με το αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό «το τέλος» και περιηγείται παίζοντας στα αρχαία ελληνικά μνημεία που χτίστηκαν κατά την περίοδο της τυραννίας του Πεισιστράτου. Ακόμη, έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη γενική ενικού ουσιαστικών Α΄ κλίσης της Αρχαίας Ελληνικής και παρατηρεί τις ομοιότητες της με τη Νέα Ελληνική γλώσσα μας.

Η προβολή PowerPoint θα μας βοηθήσει αρχικά να βρούμε όσες περισσότερες λέξεις μπορούμε από το αρχαίο ουσιαστικό «ο λόγος» και από την άλλη να συμπληρώσουμε κενά προτάσεων με ομόρριζες λέξεις του αρχαιοελληνικού ρήματος «πέμπω». Σας «παραπέμπω», λοιπόν, στο αντίστοιχο υλικό! Είστε έτοιμοι;

Το εκπαιδευτικό υλικό των Αρχαίων Ελληνικών για την Στ Δημοτικού θα το βρείτε εδώ.