Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μαθηματικά Γ Δημοτικού: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί.

Ημερομηνια: 18-01-2017

Τα τριτάκια θα μάθουν για πρώτη φορά τα κλάσματα! Για νε επιτύχουμε μια αποτελεσματική διδασκαλία και την πλήρη κατανόηση της έννοιας χρειαζόμαστε ένα κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Στην παρουσίαση σε Powerpoint θα βρείτε διαδραστικές διαφάνειες με την γραφή των κλασμάτων και παιγνιώδη παραδείγματα για την κατανόηση της έννοιας της κλασματικής μονάδας.

Στο φύλλο εργασίας θα επεξεργαστούμε 4 ασκήσεις. Οι δυο πρώτες ασκήσεις εστιάζουν στην κατανόηση των μαθητών στους απλούς κλασματικούς αριθμούς. Στην τρίτη άσκηση, οι μαθητές καλούνται να γράψουν το κλάσμα που περιγράφεται σε κάθε περίπτωση. Ενώ στην τέταρτη άσκηση, τους ζητείται να κάνουν την αντιστοίχιση κλασματικού αριθμού με σχημα.

Το εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία των κλασμάτων στην Γ Δημοτικού θα το βρείτε εδώ.