Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Αγγλικά Δ Δημοτικού: Tell me about your job

Ημερομηνια: 27-03-2017

Η εκπαιδευτική ομάδα της Teacherland έχει δημιουργήσει ένα επαναληπτικό εκπαιδευτικό υλικό για την Ενότητα & των Αγγλικών της Δ Δημοτικού. Στο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνονται μια παρουσίαση σε Powerpoint για τον διαδραστικό  πίνακα, εν επαναληπτικό φύλλο εργασίας, ένα σχέδιο μαθήματος και ένα επαναληπτικό διαγώνισμα για  αξιολόγηση.

Στην διαδραστική παρουσίαση της ενότητας 7 των Αγγλικών της Δ Δημοτικού για επανάληψη των μαθημάτων 1,2 και 3 μέσα από υπέροχους χαρακτήρες και κίνηση. Μέσα από τις διαφάνειες της παρουσίασης θα θυμηθούμε όλο το λεξιλόγιο της ενότητας, με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.

Το επαναληπτικό φύλλο εργασίας αποτελείται από 8 ασκήσεις για επανάληψη της ενότητας 7. Πρόκειται για ασκήσεις λεξιλογίου σχετικού με τα επαγγέλματα, χρήσης του Present Continuous και η τελευταία άσκηση αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου.

Το σχέδιο μαθήματος αφορά τόσο  τον δάσκαλο όσο και τον γονιό και περιλαμβάνει προτάσεις για τραγούδια και διαδραστικά παιχνίδια για μάθηση με πολύ παιχνίδι και ευχαρίστηση. Προτείνεται βιβλίο προσαρμοσμένο στο επίπεδο για περισσότερη τριβή με τη γλώσσα.

Τέλος το επαναληπτικό διαγώνισμα για την 7η ενότητα των Αγγλικών της Δ Δημοτικού αποτελείται από 5 ασκήσεις για να αξιολογηθούν οι γνώσεις των μαθητών στο λεξιλόγιο της ενότητας 7, στην χρήση του Present Continuous και στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Το επαναληπτικό εκπαιδευτικό υλικό για τα Αγγλικά της Δ Δημοτικού μπορείτε να το βρείτε εδώ. Το επαναληπτικό διαγώνισμα στην ενότητα 7 θα το βρείτε εδώ.

Εδώ θα βρειτε εκπαιδευτικό υλικό για τα Αγγλικά της Γ Δημοτικού.