Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μαθηματικά Ε Δημοτικού: Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές.

Ημερομηνια: 22-04-2017

Η αξία της διδασκαλίας της Γεωμετρίας είναι αδιαμφισβήτητη για τους εξής βασικούς λόγους:

  • Βοηθάει στην ανάπτυξη της ικανότητας αντίληψης του χώρου.
  • Καλλιεργεί την ικανότητα νοερής σύλληψης των αντικειμένων.
  • Συνδέει άμεσα τα Μαθηματικά με τον πραγματικό κόσμο.
  • Αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενός μαθηματικού συστήματος – στην πραγματικότητα του πιο απλού και κατανοητού για τους μαθητές.

Για αυτούς τους λόγους η εκπαιδευτική ομάδα της Teacherland πιστεύει ιδιαίτερα στην διδασκαλία της Γεωμετρίας από την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την ενότητα «Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές» των Μαθηματικών της Ε Δημοτικού, μπορείτε να διδάξετε  τα διάφορα είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές τους, με κατανοητό και ευχάριστο τρόπο. Το εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας αποτελείται από μια διαδραστική παρουσίαση, ένα φύλλο εργασίας με ασκήσεις εμπέδωσης και εμβάθυνσης και ένα σχέδιο μαθήματος με πολλές προτάσεις για δραστηριότητες. Θα βρείτε πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα την ομαδική δραστηριότητα που προτείναμε στο σχέδιο μαθήματος, πρόκειται για την κατασκευή ισοσκελούς τριγώνου με κανόνα και διαβήτη.

Το εκπαιδευτικό υλικό των Μαθηματικών της Ε Δημοτικού θα το βρείτε εδώ.