Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Ιστορία Στ Δημοτικού: Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την Κρήτη.

Ημερομηνια: 22-04-2017


Στο τρίτο κεφάλαιο της Ιστοριας της Στ Δημοτικου αναλύουμε τα σχετικά με τις εξεγέρσεις σε δύο υπόδουλες περιοχές του ελληνισμού, τη Μακεδονία και την Κρήτη. Αξιοποιώντας μια πλειάδα πηγών και με τη συνδρομή της ευσύνοπης απόδοσης του μαθήματος θεωρούμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να εξοικειωθούν με τα ιστορικά γεγονότα.

Η προβολή Powerpoint αποτελείται από 22 διαφάνειες, που θα μας επιτρέψουν να μεταφερθούμε στην εποχή εκείνη. Τα κυριότερα σημεία του κεφαλαίου, οι εικόνες, οι ερωτήσεις επί των πηγών και τα ερωτήματα ανακεφαλαίωσης θα βοηθήσουν όλα τα παιδιά να εξοικειωθούν με τα ιστορικά γεγονότα.

 

Στο φυλλο εργασιας ξεκινούμε με την παράθεση ενός δημοτικού τραγουδιού για τον Θεόδωρο Ζιάκα. Μέσα από τη μελέτη και την ακρόαση του οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με το ιστορικό πλαίσιο της εποχής εκείνης. Θεωρούμε ότι οι υποσημειώσεις τις οποίες παρέχουμε θα συνδράμουν κατά πολύ τόσο τον/την εκπαιδευτικό όσο και τους μαθητές να αντιληφθούν τα όσα αναφέρονται στο ποίημα και να εξοικειωθούν με τα ιστορικά γεγονότα. Στα ερωτήματα τα οποία συνοδεύον το ποίημα επιδιώξαμε να αναδείξουμε όχι μόνο το ιστορικό πλαίσιο, αλλά και το ανθρώπινο-συναισθηματικό στοιχείο.

Προχωρούμε με την ανάλυση των γεγονότων στην Κρήτη. Αρχικά, παραθέτουμε δύο πηγές στις οποίες αναδεικνύεται η διαφορετική προσέγγιση του ίδιου ζητήματος. Πολλά από τα σημεία που επισημάνθηκαν προηγουμένως ισχύουν και σε αυτή την περίπτωση: οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η μονοσήμαντη ανάλυση των ιστορικών γεγονότων είναι αδιέξοδη και δεν συμβάλλει στην κατανόηση των όσων συνέβαιναν εκείνη την περίοδο και ότι στην ιστορία συγκρούονται διαφορετικά συμφέροντα ή, όπως στην προκειμένη περίπτωση, διαφορετικές ερμηνείες και προσδοκίες επί των πραγμάτων.  

 Ακολούθως, έχει καταχωρισθεί μια περιγραφή της μάχης στο Αρκάδι. Κρίναμε σκόπιμο να μην παραθέσουμε κάποια ερώτηση, οπότε ο/η εκπαιδευτικός μπορεί απλά να διαβάσει με τους μαθητές του το κείμενο και να το σχολιάσουν. Το δε φύλλο εργασίας ολοκληρώνεται με τον σχολιασμό μιας εικαστικής αναπαράστασης σχετικής με τις εξεγέρσεις στην Κρήτη και με την ελπίδα του κρητικού λαού να απελευθερωθεί.

Το εκπαιδευτικό κουίζ με το οποίο ολοκληρώνεται η ενότητα αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού που βοηθούν τους μαθητές να ανακεφαλαιώσουν όσα έμαθαν με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο.

Το εκπαιδευτικό υλικό της Ιστορίας της Στ Δημοτικού θα το βρείτε εδώ.