Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Γλώσσα Α Δημοτικού: Άνοιξη - ο Αόριστος

Ημερομηνια: 22-04-2017

Στην τελευταία υποενότητα της 8ης ενότητας της Γλώσσας της Α Δημοτικού προσεγγίζουμε τον Αόριστο. Στο φύλλο εργασίας ξεκινούμε, λοιπόν, με ένα κείμενο το οποίο ανήκει στο γραμματειακό είδος του ημερολογίου και στο οποίο θα βρούμε τα περισσότερα ρήματα να είναι διατυπωμένα στον Αόριστο. Παρ’ όλα αυτά θα παρατηρήσουμε ότι στην τρίτη παράγραφο υπάρχουν και αρκετά ρήματα στον Παρατατικό. Η παράγραφος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να συζητηθεί σε αδρές γραμμές η διαφορά ανάμεσα στους δύο αυτούς χρόνους. Έπονται οι ασκήσεις κατανόησης και εν συνεχεία ζητείται από τους ίδιους του μαθητές να γράψουν σε ένα σύντομο κείμενο τις δικές του εμπειρίες από μια εκδρομή στη φύση.

 

Εν συνεχεία, θα δούμε μια άσκηση στην οποία ζητείται από τους μαθητές να μεταφέρουν τα ρήματα από τον Αόριστο στον Ενεστώτα. Θεωρούμε ότι η διατύπωση της άσκησης και το παράδειγμα το οποίο παρέχεται μπορούν να βοηθήσουν ενεργά στους μαθητές και τις μαθήτριες στο να δώσουν την απάντηση. Στο ίδιο πλαίσιο οι ασκήσεις της προβολής Powerpoint, όπως και του κουίζ είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην ενεργό κατάκτηση της στοχοθεσίας του μαθήματος. Το δε φύλλο εργασίας ολοκληρώνεται με τα ερωτήματα φωνολογικής ενημερότητας.

Η προβολή Powerpoint με επεξήγηση της μετατροπής των ρημάτων στον Αόριστο και περιέχει επιπλέον ασκήσεις.

Το εκπαιδευτικό κουίζ με το οποίο ολοκληρώνεται η ενότητα αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού που βοηθούν τους μαθητές να ανακεφαλαιώσουν όσα έμαθαν με ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο.

Το εκπαιδευτικό υλικό της Γλώσσας της Α Δημοτικού θα το βρείτε εδώ.