Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού: Newspapers & Headlines

Ημερομηνια: 08-05-2017

Ξεκινάμε με ένα επαναληπτικό φύλλο εργασίας για το μάθημα 3 της ενότητας 9 για τα Αγγλικά της Ε΄ Δημοτικού, με ασκήσεις σχετικές με το κείμενο του μαθήματος για (σχολικές) εφημερίδες. Περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων. Στην παρουσίαση σε Powerpoint για το διαδραστικό πίνακα Θα βρείτε το λεξιλόγιο από το κείμενο του μαθήματος για τις εφημερίδες στο μάθημα 3 της ενότητας 9, Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού και θα διδάξετε με ενδιαφέρον τρόπο πως γράφουμε μια σχολική εφημερίδα. Στο σχέδιο μαθήματος περιέχεται πρόταση διαδραστικών διαδικτυακών παιχνιδιών και βίντεο με πληροφορίες για τη σύνταξη και εκτύπωση εφημερίδων. Συμπεριλαμβάνεται επιτραπέζιο παιχνίδι για χρήση μέσα στην τάξη και χρήσιμο λεξιλόγιο για την ενότητα. Τέλος, έχουμε δημιουργήσει ένα Επαναληπτικό Διαγώνισμα των μαθημάτων 1, 2 και 3 της ένατης ενότητας στα Αγγλικά της Δημοτικού.

Το εκπαιδευτικό υλικό των Αγγλικών της Ε Δημοτικού θα το βρείτε εδώ και το Διαγώνισμα εδώ.