Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μαθηματικά Δ Δημοτικού: Στερεομετρία.

Ημερομηνια: 10-05-2017

Η Γεωμετρία στο Δημοτικό δίνει έφεση στην εξερεύνηση, περιγραφή, οµαδοποίηση, σχεδιασµό και κατά-µέτρηση συγκεκριµένων φυσικών αντικειµένων στο επίπεδο ή στο χώρο. Ενας από τους πιο ενδιαφέροντες κλάδους της  Γεωμετρίας είναι η Στερεομετρία, η μελέτη των στερεών σωμάτων. Στερεό είναι αυτό που έχει µήκος, πλάτος και βάθος. Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές έρχονται σε μια πρώτη επαφή μα τα στερεά σώματα στην Α Δημοτικού και συνεχίζουν – εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους στις επόμενες τάξεις. Στα Μαθηματικά της Δ Δημοτικού συναντάμε τρία κεφάλαια με πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που σαν στόχο έχουν την κατανόηση των βασικών στερεών σωμάτων, των αναπτυγμάτων τους και της έννοιας της χωρητικότητας.

Για αυτά τα κεφάλαια έχουμε δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται από φύλλα εργασίας, σχέδια μαθήματος και παρουσιάσεις σε Powerpoint.

Το εκπαιδευτικό υλικό για την Στερεομετρία θα το βρείτε εδώ και εδώ και εδώ.

)