Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ Δημοτικού: Δικαιώματα και υποχρεώσεις Ευρωπαίων Πολιτών

Ημερομηνια: 15-05-2017

Σε λίγες εβδομάδες οι μαθητές της Στ Δημοτικού αποχαιρετούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ανοίγουν τα φτερά τους στην δευτεροβάθμια. Εμείς οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε να τους προετοιμάσουμε όχι μόνο στα Μαθηματικά και την Γραμματική αλλά και αγωγή τους ως μελλοντικοί πολίτες και μέλη ενός κοινωνικού συνόλου.

Σε αυτό το κεφάλαιο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής θα διδαχτούν για τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Βασικό χαρακτηριστικό του Χάρτη Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ιδιαίτερα της παιδικής.

Το εκπαιδευτικό υλικό της Teacherland αποτελείται από ένα σχέδιο μαθήματος με τις απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου και  επιπλέον υλικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως παρουσιάζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Στην παρουσίαση σε Powerpoint θα μάθουμε για την Πυραμίδα του Maslow και την ιεράρχηση των ανθρωπίνων αναγκών, καθώς πιστεύουμε ότι ο σύγχρονος πολίτης έχει έντονες ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες.

Θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Στ Δημοτικού εδώ.

)