Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μαμά, κάτι άκουσα για την επιστήμη … αλλά δεν κατάλαβα!

Ημερομηνια: 17-05-2017

Οι μαθητές του δημοτικού συνήθως έχουν μία θετική στάση προς τις Φυσικές Επιστήμες γιατί ενστικτωδώς αντιλαμβάνονται ότι έχουν να κάνουν με τη ζωή τους. Ο ενθουσιασμός όμως γρήγορα μπορεί να ξεθωριάσει εάν η διδακτική προσέγγιση γίνει “σκληρή” με απαιτήσεις αποστήθισης απρόσωπων και ακατανόητων κανόνων. Τη λύση εδώ μπορεί να τη δώσει ο πειραματισμός, όπου οι μαθητές θα λειτουργήσουν ως μικροί επιστήμονες. Θα πιάσουν με τα χέρια τους υλικά, θα κατασκευάσουν τις απαιτούμενες διατάξεις, θα διατυπώσουν συμπεράσματα, θα ερμηνεύσουν φαινόμενα, δηλαδή θα μάθουν! 
Εμείς στην teacherland.gr έχουμε δομήσει συγκεκριμένα σχέδια μαθημάτων που στηρίζονται στον πειραματισμό και στην ερμηνεία των καθημερινών φαινομένων. Τα σχέδια μαθημάτων συνοδεύονται από βιντεοσκοπημένα πειράματα στο κανάλι μας στο YouTube (τρέχουν και μέσα από την ιστοσελίδα μας) όπου οι μαθητές μπορούν να τα δουν ως επανάληψη πέραν αυτών που οι ίδιοι κάνουν στην τάξη. 
Την ομάδα και το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα το εμπιστεύονται σχολεία με ισχυρή παράδοση (όπως το Λεόντειο Λύκειο Εκπαιδευτήριο Χρυσόστομος Σμύρνης, η Λακωνική Σχολή Φραγκή, η Λακωνική Σχολή Μαγκλάρα) όπου επιδιώκουν οι μικροί μαθητές να λειτουργήσουν ως μικροί επιστήμονες!
Θα χαρούμε να συζητήσουμε και να προτείνουμε λύσεις σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο.