Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Γαλλικά Ε Δημοτικού: Επαναληπτικό φύλλο εργασίας και κριτήριο αξιολόγησης

Ημερομηνια: 18-05-2017

Αν επιθυμείτε να επαναλάβετε με τους μαθητές σας ένα μεγάλο μέρος της ύλης των Γαλλικών της Ε Δημοτικού, αλλά και να αξιολογήσετε τις γνώσεις τους τότε μπορείτε να βρείτε ένα επαναληπτικό φύλλο εργασίας και ένα κριτήριο αξιολόγησης εδώ.

Η επανάληψη αφορά τα παρακατω:

·        λεξιλόγιο για περιγραφή πρόσωπων,

·        σχηματισμός  επιθέτων στα δύο γένη και στους δύο αριθμούς,

·        προθέσεις τοποθέτησης στον χώρο (prépositions de lieu),

·        προστακτική (Impératif) σε κατάφαση και άρνηση,

·        αριθμοί από το 30 μέχρι το 49,  

·   φράσεις που χρησιμοποιούμε για να ρωτήσουμε και να δείξουμε κατευθύνσεις,

·        ρήμα οφείλω (devoir),

·        ερωτηματικό επίθετο "quel" (adjectif interrogatif "quel"),

·        αριθμοί από το 50 μέχρι το 69.

Αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό για τις παραπάνω ενότητες μπορείτε να βρείτε εδώ.