Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Αγγλικά Ε Δημοτικού: Alexander the Great

Ημερομηνια: 17-01-2018

Στην 7η ενότητα των Αγγλικών της Ε Δημοτικού συναντάμε ένα μάθημα για τις ικανότητες και τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργήσει η Αντιγόνη Μπρατσόλη είναι ιδιαίτερα πλούσιο και να κανει την διδακτική πράξη ενδιαφέρουσα.  Μια εξαιρετική παρουσίαση για το διαδραστικό πίνακα για το κείμενο του μαθήματος για το Μέγα Αλέξανδρο, τις ικανότητές του και τις κατακτήσεις του. Το φύλλο εργασίας περιέχει ασκήσεις σχετικές με το κείμενο του μαθήματος για το Μέγα Αλέξανδρο, τις ικανότητές του και τις κατακτήσεις του και άλλα σημαντικά ιστορικά πρόσωπα. Φυσικά περιλαμβάνονται οι λύσεις των ασκήσεων.

Το σχέδιο μαθήματος περιέχει πρόταση διαδραστικών διαδικτυακών παιχνιδιών και βίντεο με πληροφορίες για ιστορικές προσωπικότητες και το Μέγα Αλέξανδρο. Συμπεριλαμβάνεται επιτραπέζιο παιχνίδι για χρήση μέσα στην τάξη που θα λατρέψουν οι μαθητές και χρήσιμο λεξιλόγιο για την ενότητα. Τέλος, ολοκληρώνουμε την διδασκαλία με ένα συνοπτικό κουίζ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για το κείμενο του μαθήματος για το Μέγα Αλέξανδρο, τις ικανότητές του και τις κατακτήσεις του. 

Το εκπαιδευτικό υλικό για τον Μέγα Αλέξανδρο στα Αγγλικά της Ε Δημοτικού θα το βρείτε εδώ.