Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Υποτροφίες για μαθητές Α Γυμνασίου από Ιδιωτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019 - 20

Ημερομηνια: 15-10-2018

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα παιδιά επιθυμούν να διαγωνιστούν για τις Υποτροφίες, που τα Ιδιωτικά Σχολεία της Αθήνας ανακοινώνουν κάθε χρόνο. Πρόκειται για υποτροφίες από τα μεγαλύτερα και καλύτερα ιδιωτικά σχολεία και μπορούν να είναι από 100% και για όλα τα έτη (ακόμα και μέχρι τη Γ' Λυκείου) μέχρι και απλές ετήσιες υποτροφίες.

Το κάθε σχολείο ανακοινώνει μέσω της ιστοσελίδας του τις ημερομηνίες των εξετάσεων. Συνήθως οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται στο διάστημα από τέλος Μαρτίου έως και αρχές Μαΐου.

Η εκπαιδευτική ομάδα της Teacherland, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις ευκαιρίες που μπορούν να έχουν πολλοί αριστούχοι μαθητές για να συνεχίσουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση τους σε ένα Ιδιωτικό Σχολείο με υποτροφία. Για αυτόν τον λόγο σας αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια από τα σχολεία, που χορηγούν Υποτροφίες Αριστείας. 

Ιδιωτικά Σχολεία στην Αττική:

Ιόνιος Σχολή https://www.ionios.gr/el/

Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει  ολικές και μερικές υποτροφίες σε αποφοίτους Δημοτικών Σχολείων. Οι υποτροφίες καλύπτουν τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, με την προϋπόθεση να διακρίνονται στα μαθήματα και στη διαγωγή τους. 

 

Saint Joseph http://www.stjoseph.gr/

Το σχολείο προκηρύσσει και φέτος, τέσσερεις υποτροφίες για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα, θα διενεργηθούν εξετάσεις για να δοθούν υποτροφίες στους δύο (2) πρώτους επιτυχόντες μαθητές προερχόμενους από το Δημοτικό της Σχολής και στους δύο (2) πρώτους επιτυχόντες μαθητές προερχόμενους από άλλα Δημοτικά σχολεία. Οι υποτροφίες καλύπτουν όλο το ποσό των διδάκτρων με προϋποθέσεις το ήθος και την άριστη επίδοση κατά τη διάρκεια των έξι ετών φοίτησης. Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, είναι τα Μαθηματικά και η Νεοελληνική Γλώσσα στην ύλη της ΣΤ΄ Δημοτικού,  σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.   Και σε μία ξένη γλώσσα:  Γαλλικά, στην ύλη επιπέδου DELF A1 προς A2 ή Αγγλικά, στην ύλη επιπέδου Α1 προς Α2 (ΚΕΤ). Η τελική βαθμολογία θα διαμορφωθεί ως εξής: 40% από τη Νεοελληνική Γλώσσα, 40% από τα Μαθηματικά και 20% από την ξένη γλώσσα.

 

Ουρσουλίνες http://www.ursulines.gr/

Η  Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών  διενεργεί εξετάσεις για τις υποτροφίες της Α’ τάξης Γυμνασίου. Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να πάρουν μέρος μαθητές τόσο της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών όσο και άλλων ιδιωτικών ή δημόσιων σχολείων, που έχουν υποβάλει δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις υποτροφιών. Συγκεκριμένα, χορηγούνται υποτροφίες σε μαθητές που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις, στα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών. 
Το σύνολο των υποτροφιών είναι 10.

 

Ελληνική Παιδεία http://elp.gr/

Τα Εκπαιδευτήρια "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ" προσφέρουν υποτροφίες για άριστους μαθητές Γυμνασίου. Όλες οι υποτροφίες ισχύουν μέχρι την αποφοίτηση των μαθητών από το αντίστοιχο Σχολείο και εφόσον διατηρούν την άριστη επίδοση και διαγωγή. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται με εξετάσεις στα Ελληνικά & τα Μαθηματικά της διδασκόμενης ύλης της τάξης που φοιτούν και με προσωπική συνέντευξη.

 

Κωστέα Γείτονα http://cgs.gr/

Το Ταμείο Αρωγής και Υποτροφιών του CGS  προσφέρει υποτροφίες σπουδών. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου/MYP.  Οι υποψήφιοι μαθητές θα αξιολογηθούν  στα μαθήματα των Μαθηματικών, της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Αγγλικών. Οι υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες στο τεστ αξιολόγησης θα κληθούν στη συνέχεια σε προσωπική συνέντευξη. Πρόκειται για 5 Ολικές  και έως 10 Μερικές  Υποτροφίες για την Α΄Γυμνασίου/MYP. Η χορήγηση Ολικής Υποτροφίας προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80%. Η χορήγηση Μερικής Υποτροφίας (50%)  προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 60%.

 

Ζηρίδη http://www.ziridis.gr/

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη διοργανώνει κάθε χρόνο Διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές υψηλής ακαδημαϊκής επίδοσης. Ο διαγωνισμός διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του σχολείου και απευθύνεται σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασλιου. Η υποτροφία ανανεώνεται κάθε χρόνο με την προϋπόθεση της υψηλής ακαδημαϊκής επίδοσης και της κοσμιότατης διαγωγής. Οι μαθητές θα εξεταστούν στην Ελληνική Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στα Αγγλικά.

 

Εκπαιδευτήρια Ο ΠΛΑΤΩΝ http://platon.gr/

Τα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ», επιβραβεύοντας τους μαθητές με τις υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα, προκηρύσσουν 5 ολικές υποτροφίες σπουδών.

Οι υποτροφίες απευθύνονται στους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων ή άλλων Σχολείων, που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής μαθήματα, για την Α΄ Γυμνασίου, στα Μαθηματικά και τη Γλώσσα για το ελληνικό πρόγραμμα και επιπλέον στα Αγγλικά για το Δίγλωσσο Πρόγραμμα.

 

Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος http://impanagiotopoulos.gr/

Το Σχολείο  έχοντας συμπληρώσει 125 χρόνια ιστορίας και προσφοράς στην εκπαιδευτική ζωή του τόπου, θα χορηγήσει σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων υποτροφίες  σε μαθητές Γυμνασίου  άλλων σχολείων με άριστη επίδοση και διαγωγή.  Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με ατομική εξέταση και συνέντευξη

 

Pierce http://www.pierce.gr/

Οι εξετάσεις εισαγωγής στο Pierce πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τον Απρίλιο ή τον Μάιο και απευθύνονται σε μαθητές που θέλουν να φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου. Οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς στο μάθημα των Αγγλικών, ενώ οι υποψήφιοι μαθητές της Α’ Γυμνασίου έχουν την ευκαιρία να εξεταστούν για ακαδημαϊκή υποτροφία την ίδια μέρα με γραπτές εξετάσεις στα Μαθηματικά και στην Ελληνική Γλώσσα της ΣΤ’ Δημοτικού. Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν τις δύο υψηλότερες επιδόσεις στο τεστ ακαδημαϊκών υποτροφιών θα λάβουν ολική υποτροφία (100% των διδάκτρων της Α' τάξης του Γυμνασίου) ενώ άλλοι 33 υποψήφιοι, με την αμέσως επόμενη βαθμολογία στην κατάταξη, θα λάβουν μερικές υποτροφίες (έκπτωση διδάκτρων 50%35% και 25%, ανάλογα με τη βαθμολογία τους).

Κολλέγιο Αθηνών https://www.haef.gr/

Οι εξετάσεις εισαγωγής  πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τον Απρίλιο ή τον Μάιο και απευθύνονται σε μαθητές που θέλουν να φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου. Οι μαθητές εξετάζονται γραπτώς στο μάθημα των Αγγλικών, των Μαθηματικών και της Ελληνικής Γλώσσα.

Ιδιωτικά Σχολεία στην Θεσσαλονίκη:

Μαντουλίδης https://mandoulides.edu.gr/

Χορηγούνται υποτροφίες σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων καθώς και των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη, οι οποίοι συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις υποτροφιών στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, στην ύλη των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού.

Κολέγιο Ανατόλια

To Ανατόλια αναφέρει ότι σύμφωνα με το καταστατικό του έχει ως στόχο να προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση σε μαθητές με περιορισμένα οικονομικά μέσα. Για το σκοπό αυτό προσφέρει υποτροφίες που προέρχονται από κληροδοτήματα και δωρεές προς το σχολείο από ιδιώτες και ιδρύματα που αναγνωρίζουν την αξία της ποιοτικής εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή, σχεδόν το 20% του μαθητικού σώματος του Ανατόλια λαμβάνει υποτροφία από 100%ως 25% του ποσού των διδάκτρων. Στην ως τώρα διαδρομή του προγράμματος υποτροφιών έχουν δοθεί περισσότερες από 1000 υποτροφίες, με κριτήρια που συνδυάζουν οικονομική ανάγκη και επίδοση. Οι υποτροφίες απονέμονται μέσα από μια διαδικασία εξετάσεων και συνεντεύξεων που γίνονται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Μαθητές που τελειώνουν την 6η τάξη του Δημοτικού σχολείου την άνοιξη του 2018, και επιθυμούν να εγγραφούν στην 1η τάξη του Γυμνασίου στο Ανατόλια, θα διαγωνιστούν στις 12 Μαΐου 2018. Η δοκιμασία επιλογής έχει στόχο να διαπιστώσει βασικές δεξιότητες του μαθητή στη χρήση της γλώσσας – ελληνικής και αγγλικής – και της απλής μαθηματικής σκέψης.

 Στον εκπαιδευτικό ιστότοπο teacherland.gr μπορείτε να βρειτε εκπαιδευτικό υλικό για την προετοιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων.

Μαθηματικά

Νεοελληνική Γλώσσα

Αγγλικά

Γαλλικά

Επίσης από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν τα βιβλία των συνεργατών μας,  Χρήστου Μερεντίτη και Μαρίας Πριοβόλου¨Οδηγός προετοιμασίας για τα Πρότυπα Γυμνάσια¨ Γλώσσα και Μαθηματικά, τα οποία είναι κατάλληλα για αυτήν την προετοιμασία.

)