Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες

Ημερομηνια: 30-01-2019

Οι Φυσικές Επιστήμες χρησιμοποιούν συνεχώς μοντέλα προκειμένου να περιγράψουν τον φυσικό κόσμο. Τα μοντέλα είναι απλοποιήσεις της πολύπλοκης πραγματικότητας που καθιστούν πιο γρήγορη τη μελέτη της φύσης και που χωρίς αυτά πολύ συχνά θα ήταν αδύνατη. Κλασικό παράδειγμα είναι τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε για την πρόγνωση του καιρού, αλλά και μοντελοποιήσεις όπως η ελεύθερη πτώση, το ιδανικό αέριο κ.α.

Οι μαθητές και μαθήτριες του δημοτικού μπορούν να ωφεληθούν ιδιαίτερα από τέτοιες διαδικασίες καθώς εισάγονται σιγά-σιγά αρχικά σε μία διαδικασία αναγνώρισης των παραγόντων που μπορούν να επηρεάζουν ένα φαινόμενο και στη συνέχεια να αξιολογούν και να ιεραρχούν την επίδρασή τους. 

μοντέλο, φυσική, φυσικές επιστήμες, teacherland, Βασίλης Γρηγορίου

Δοκιμάστε να εισάγετε τη διαδικασία της μοντελοποίησης στη διδακτική σας πράξη. Αρχικά διαλέξτε ένα θέμα από την καθημερινότητα των μαθητών/τριων και διατυπώστε το αντίστοιχο ερευνητικό ερώτημα (για παράδειγμα «Ποια είδη λαμπών ζεσταίνουν περισσότερο την τάξη καθώς παραμένουν αναμμένες;»). Στη συνέχεια μπορείτε να τους περιγράψετε ένα πρότυπο αναφοράς, δηλαδή καταγράφουν σε ένα κομμάτι χαρτί τίτλους ενοτήτων, όπως ο τίτλος της έρευνας, το ερευνητικό ερώτημα, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν, η περιγραφή της διαδικασίας, οι παρατηρήσεις και το συμπέρασμα.

Στη συνέχεια φτιάξτε το αντίστοιχο μοντέλο (στο δικό μας παράδειγμα μπορεί να είναι δύο μπαλαντέζες που η μία να περιλαμβάνει κλασσικό γλόμπο και η άλλη λάμπα LEDκαι δύο θερμόμετρα). Ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν κάθε πεδίο της εργαστηριακής τους αναφοράς. Ως εκπαιδευτικό εργαλείο είναι πολύ χρήσιμο καθώς επιζητά και διαφορετικές δεξιότητες έκφρασης, καθώς θα διαπιστώσετε ότι τους βοηθά να εστιάζουν την προσοχή τους, τους εξασκεί στη διαδικασία παραγωγής επιστημονικού λόγου, όπως ο σχεδιασμός της διάταξης 

Αυτές οι εργαστηριακές πρακτικές μπορούν να υλοποιηθούν ήδη από τη Γ’ τάξη, καθώς τα παιδιά έχουν κατακτήσει την απαιτούμενη ευχέρεια στη χρήση του γραπτού λόγου, ενώ μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό εργαλείο για την προετοιμασία τους στους διαγωνισμούς Φυσικής για τις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού. 

Υ.Γ. Η φωτογραφία μας είναι από ένα μοντέλο στη Γ’ δημοτικού για τη θετική επίδραση του δάσους στην πρόληψη των πλημμυρών που οι μαθητές έκαναν στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβάλλοντος

)