Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Να πάρει το παιδί μου μέρος στις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια;

Ημερομηνια: 25-04-2019

«Να πάρει το παιδί μου μέρος στις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια;». Όλο και περισσότεροι γονείς μας θέτουν αυτήν την ερώτηση τα τελευταία χρόνια.

Η εκπαιδευτική ομάδα της Teacherland επιθυμεί να βοηθήσει μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να απαντήσουν με τον καλύτερο τρόπο αν οι εξετάσεις εισαγωγής σε ένα Πρότυπο Γυμνάσιο ταιριάζουν σε κάθε ξεχωριστό μαθητή. Πρόκειται για μια απάντηση που δεν μπορεί να δοθεί αν δεν συνεκτιμηθούν το ατομικό προφίλ νοημοσύνης του μαθητή, το ατομικό προφίλ μάθησης του, καθώς και οι ακαδημαϊκές του επιδόσεις.

Ο καλύτερος τρόπος να ανιχνευτούν, να καταγραφούν και να αξιολογηθούν τα παρακάτω τρία χαρακτηριστικά ενός μαθητή είναι αυτός να απαντήσει στις ερωτήσεις κατάλληλων ψυχομετρικών τεστ. Τα τεστ αυτά, αποτελούν εργαλεία εκπαιδευτικής αξιολόγησης και έπειτα από την ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίων, επιστρέφουν μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα ένα πλήρες αποτέλεσμα του προφίλ ενός μαθητή. Στο αποτέλεσμα αυτό καταγράφεται αναλυτικά το είδος νοημοσύνης που αυτός έχει περισσότερο ανεπτυγμένο και οι μέθοδοι που κατακτά την γνώση αποτελεσματικά.

Μπορείτε να βρειτε το Τεστ Ατομικού Προφίλ Νοημοσύνης εδώ.

Μπορείτε να βρειτε το Τεστ Ατομικού Στυλ Μάθησης εδώ.

Πιστεύουμε ότι με την βοήθεια αυτών των εργαλείων εκπαιδευτικής αξιολόγησης, θα είστε σε θέση άμεσα να αποφασίσετε αν το παιδί ή ο μαθητής σας είναι κατάλληλος για να πάρει μέρος στις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια.

Εκπαιδευτικό υλικό για την προετοιμασία των Μαθηματικών στις εξετάσεις των Προτύπων Γυμνασίων.

Εκπαιδευτικό υλικό για την προετοιμασία της Γλώσσας  στις εξετάσεις των Προτύπων Γυμνασίων.

 

)