Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Η αξιοποίηση των εικαστικών έργων στη διδασκαλία της σύγχρονης ιστορίας

Ημερομηνια: 26-04-2019

Για όλους εμάς στην Teacherland η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά συνέδρια έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς μας δίνει την δυνατότητα να μοιραστούμε τους εκπαιδευτικούς μας στόχους και τις παιδαγωγικές μας αξίες με πολλούς ακόμη εκπαιδευτικούς. Έτσι για άλλη μια φορά, η εκπαιδευτική ομάδα της Teacherland θα εκπροσωπηθεί στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός από τον συνιδρυτή της Χρήστο Μερεντίτη, ο οποίος θα παρουσιάσει την εργασία του «Η αξιοποίηση των εικαστικών έργων στη διδασκαλία της σύγχρονης ιστορίας». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 – 12 Μαΐου στο Κολλέγιο Αθηνών.

Θεωρούμε σημαντικό να μοιραστούμε μαζί σας την περίληψη αυτής της εργασίας:

 Η συνδρομή των τεχνών στη διδασκαλία μπορεί να αποδειχτεί μια εξαιρετικά χρήσιμη επιλογή. Η τέχνη, μέσα από τη διαφορετική προσέγγιση του κοινωνικού, την οποία προσφέρει, μπορεί να συμβάλλει στην ευχερέστερη κάλυψη των διδακτικών μας στόχων και, ασφαλώς, στην εκτίμηση του καλλιτεχνικά άρτιου.

Σε αυτή την ομιλία θα επιχειρήσουμε να καταδείξουμε με ποιον τρόπο τα έργα εικαστικής τέχνης είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν διαθεματικά κατά τη διδασκαλία της ιστορίας. Στην όλη ανάλυση θα αναδειχθεί η αξία της τέχνης για την όξυνση της δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στις δυνατότητες που παρέχει μια ψηφιακή κοινότητα μάθησης η οποία μπορεί να συνδράμει ενεργά τους/τις εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του καθημερινού μαθήματος.

Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση της τέχνης, θα παρουσιαστούν πολλά παραδείγματα πινάκων ζωγραφικής Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, με ακαδημαϊκή κατάρτιση και ναΐφ, όπως ο Αϊβαζόφκι, ο Ντελακρουά, ο Γύζης, ο Ζωγράφος κ.ά. Θα αναλυθεί, λοιπόν, πώς οι μαθητές μπορούν: να συνδέσουν τα γεγονότα με το καλλιτεχνικό δημιούργημα, να οξύνουν την παρατηρητικότητά τους και την ιστορική ενσυναίσθηση, να εξοικειωθούν με την καλλιτεχνική δημιουργία της υπό εξέταση περιόδου (όταν το τεχνούργημα είναι σύγχρονο με το γεγονός), αλλά και με την υστερογενή ερμηνεία ενός ιστορικού γεγονότος (όταν το δημιούργημα είναι μεταγενέστερο του συμβάντος).

Τα εικαστικά πολιτιστικά κληροδοτήματα τα οποία αξιοποιούνται στη διδασκαλία της ιστορίας εντάσσονται στο μάθημα αρχικά με τη συνδρομή της μεθοδολογίας η οποία προτείνεται από την Rossie-Terner Bisset στο έργο της Creative teaching history in the primary classroom. Πέραν τούτου, θα γίνει λόγος για τις μεθόδους που υιοθετήθηκαν από τον ομιλητή και οι οποίες βασίζονται στη λογική διεξαγωγής μιας διδασκαλίας στην οποία η αυτενεργός μάθηση θα έχει τον πρωτεύοντα ρόλο∙ άλλωστε, η ομιλία θα βασιστεί σε αμιγώς πρακτικά παραδείγματα που έχουν ήδη εφαρμοστεί επιτυχώς στη σχολική τάξη.

 Το εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της Ιστορίας στην Teacherland είναι βασισμένο σε όλες τις παραπάνω αρχές και μπορείτε να το βρειτε εδώ.

)