Άρθρα και Νεα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Πρότυπα Γυμνάσια– Βαρβάκειο

Ημερομηνια: 04-07-2019

Οι εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια αποτελούν μια απαιτητική δοκιμασία για τους μαθητές και τις μαθήτριες οι οποίοι/-ες αποφοιτούν από το Δημοτικό σχολείο. Τα θέματα τα οποία τίθενται δεν χαρακτηρίζονται ως εύκολα, ενώ η συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών και μαθητριών δυσχεραίνει κατά πολύ την προσπάθεια των υποψηφίων. Την ίδια στιγμή, όμως, η εξέταση αυτή αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία διάγνωσης του επιπέδου στον οποίο βρίσκονται - στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών - οι απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου.

          Ωστόσο, ένα θέμα το οποίο δεν είχε διερευνηθεί από το 2013, οπότε και επανήλθαν οι γραπτές εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια, είναι η διακύμανση της βαθμολογίας. Φέτος, όμως, για πρώτη φορά δόθηκαν στη δημοσιότητα, χωρίς κοινοποίηση των ονομάτων των μαθητών/-τριών, οι βαθμολογίες τις οποίες αυτοί/-ές έλαβαν συμμετέχοντας στις εξετάσεις. Η ομάδα της διαδικτυακής κοινότητας μάθησης www.teacherland.gr επεξεργάστηκε τα αποτελέσματα των εξετάσεων στο Γυμνάσιο της Βαρβακείου σχολής και προχώρησε σε μια σειρά από ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

          Αρχικά, να επισημάνουμε ότι το ποσοστό συμμετοχής κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, 94%, δοθέντος ότι από τους/τις 751 μαθητές/-ιες, που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις, την Παρασκευή 21 Ιουνίου 706 εξ αυτών προσήλθαν στον χώρο του σχολείου.

          Επίσης, να υπενθυμίσουμε πως το κάθε μάθημα βαθμολογείται με άριστα το 60, οπότε η ανώτατη βαθμολόγηση που μπορεί να προκύψει και για τα δύο μαθήματα ανέρχεται στις 120 μονάδες.

          Από τη μελέτη, λοιπόν, των βαθμολογιών εξάγουμε το συμπέρασμα ότι και στα δύο μαθήματα φέτος απαιτήθηκε ελάχιστος βαθμός 94 μονάδων (στη δεκάβαθμη κλίμακα: 7,8), προκειμένου ένας ή μια υποψήφιος/-α να εισαχθεί στο συγκεκριμένο σχολείο. Την ίδια στιγμή η μεγαλύτερη επίδοση ανήλθε στις 113,5 μονάδες (στη δεκάβαθμη κλίμακα: 9,4). Οι μαθητές που σημείωσαν τις επιδόσεις αυτές (από 94 έως 113,5 μονάδες) εισήχθησαν άμεσα στη Βαρβάκειο.

          Ακόμα, 27 μαθητές και μαθήτριες ισοβάθμησαν λαμβάνοντας και στα δύο μαθήματα βαθμολογία από 92 έως 93,5 μονάδες (7,6 έως 7,7 στη δεκάβαθμη κλίμακα). Έτσι, κατόπιν κλήρωσης, που διεξήχθη τη Δευτέρα 1 Ιουλίου, αναδείχθηκαν οι 5 μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν στη Βαρβάκειο, ενώ οι υπόλοιποι μη κληρωθέντες και μη κληρωθείσες είναι επιλαχόντες/-ουσες και θα κληθούν να εγγραφούν στο σχολείο εάν κάποιοι από τους 91 επιτυχόντες και 5 κληρωθέντες αρνηθούν την εγγραφή.

          Πέραν τούτου, η υπόλοιπη κατανομή της βαθμολογίας είναι η εξής: σχετικά καλή βαθμολογία κυμαινόμενη από 6 έως 7,62 μονάδες στη δεκάβαθμη κλίμακα σημείωσαν 245 μαθητές, ήτοι ποσοστό 34,7% του συνόλου των υποψηφίων. Σε μέτρια επίπεδα βαθμολόγησης, δηλαδή από 4 έως 5,9 στη δεκάβαθμη κλίμακα βρέθηκαν 266 μαθητές (37,6%), ενώ μάλλον ως μη ικανοποιητική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η επίδοση όσων βαθμολογήθηκαν από 1,7 έως 3,9. Όσοι μαθητές και μαθήτριες βρέθηκαν σε αυτή την κατηγορία ανήλθαν στους 77, ποσοστό 10,9% του συνόλου των υποψηφίων.     

          Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα επανέλθουμε με στοιχεία τα οποία αφορούν στην Ευαγγελική σχολή της Νέας Σμύρνης.

          Σε κάθε περίπτωση η επιστημονική ομάδα της Teacherland θα βρίσκεται πάντα κοντά στους υποψήφιους και υποψήφιες των εξετάσεων για τα Πρότυπα Γυμνάσια και θα τους συμπαρίσταται με την παροχή στοχευμένου διδακτικού υλικού και έμπρακτης βοήθειας. 

          Για λόγους εποπτείας παρέχουμε το ακόλουθο ραβδοδιάγραμμα με τις επιδόσεις των μαθητών. 


 

7,8 έως 9,4                           91 μαθητές / μαθήτριες

7,7 έως 7,6                            27 μαθητές / μαθήτριες

7,5 έως 7,08                          78 μαθητές / μαθήτριες

7,07 έως 6                             167 μαθητές / μαθήτριες

5 έως 5,9                                148 μαθητές / μαθήτριες

4 έως 4,9                                118 μαθητές / μαθήτριες

3 έως 3,9                                60 μαθητές / μαθήτριες

1,7 έως 2,9                            17 μαθητές / μαθήτριες

)